PAIH
 

  

Badanie klimatu inwestycyjnego w Polsce


Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniu klimatu inwestycyjnego w Polsce. Interesują nas opinie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, dotyczące szerokiego spektrum czynników mających wpływ na warunki rozpoczynania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

Badanie jest anonimowe i prowadzone w trybie on-line, dzięki czemu odpowiedzi napływają bezpośrednio do bazy. Ankietę będzie można wypełnić do 13 maja 2022 r. Wyniki badania zostaną opracowane i zaprezentowane w postaci raportu końcowego. Badanie jest realizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. we współpracy z firmą doradczą Grant Thornton.


Poufność Państwa danych

Pragniemy zapewnić, że udzielone przez Państwa informacje pozostaną całkowicie poufne. Wyniki badania posłużą wyłącznie stworzeniu raportu zawierającego zbiorcze zestawienia statystyczne. W żadnym miejscu tego raportu nie pojawią się nazwy firm ani osób, do których została skierowana ankieta.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 887 830 487
lub e-mail na adres natalia.lesniak@paih.gov.pl.

 
Moja firma nie ma udziału kapitału
zagranicznego, nie biorę udziału w badaniu:


Moja firma ma udział kapitału
zagranicznego, wypełniam ankietę: